Młyny koszowe MLB

Disolwer ML może pracować również jako młyn koszowy MLB. Jest to rozwiązanie bardzo wydajne co charakteryzuje się krótkim czasem rozdrabniania. .Zalecany jest do produktów o małej i średniej lepkości.

Podczas pracy kosz młyna nie obraca się. W środku kosza znajduje się dysk ,który obraca się z dużą prędkością obrotową. Wprawia on kulki rozdrabniające w ruch, które powodują efekt rozdrabniania produktu. Na końcu wału zainstalowany jest dysk pompujący powodujący przepływ produktu przez kosz i cyrkulacji wewnątrz zbiornika. Separator na dnie kosza oddziela kulki od produktu. Płaszcz chłodzący kosza i zbiornika daje możliwość regulacji temperatury produktu.

 
Katalog MLB mill