Kontakt

ZADAJ PYTANIE

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TEST Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 34
80-298 Gdańsk Poland
tel./fax (+48 58) 341-28-01
tel.       (+48 58) 346-03-54
e-mail:  testsa@testsa.pl

NIP PL- 586-010-31-62
REGON P-001091750
KRS 0000128580 Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł